Dispozițiile Autorității Executive (2022)


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
22/06/2022 41 DISPOZIȚIA NR. 41 Din data de 22.06.2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local în şedinţă extraordinară pentru data de 24 iunie 2022, ora 09,00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dragus
22/06/2022 40 DISPOZIȚIA NR. 40 Din data de 22.06.2022 Cu privire la convocarea Consiliului Local Dragus in sedinta ordinara pentru data de 29.06.2022, orele, 18.00 normativ
30/05/2022 39 Privind prelungirea valabilității contractului de munca, al d-nei DRAGOTĂ MARIOARA încadrata în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav DRAGOTĂ DOREL individual
24/05/2022 38 Cu privire la convocarea Consiliului Local Dragus in sedinta ordinara pentru data de 31.05.2022, orele, 18.00 normativ
13/05/2022 37 Privind constituirea unei comisii de identificare, inventariere a terenurilor definite ca spatii verzi, precum si a culegerii informatiilor specifice privind speciile de arbori si vegetatia existenta in vederea intocmirii Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul comunei Dragus individual
26/04/2022 36 Pentru incetarea suplimentului de lemne, gaze naturale si energie electrica pentru beneficiara Sitea Maria individual
21/04/2022 35 Cu privire la convocarea Consiliului Local Dragus in sedinta ordinara pentru data de 28.04.2022, orele, 16.00 normativ
19/04/2022 34 privind convocarea de îndată a Consiliului Local în şedinţă extraordinară pentru data de 21 aprilie 2022, ora 09,00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dragus normativ
19/04/2022 33 Privind prelungirea acordarii indeminizației lunare d-nei ANDREIAS SIMONA persoana cu handicap grav individual
13/04/2022 32 Privind modificarea si completarea dispozitiei nr. 21/09.04.2021- Privind constituirea comisiei în vederea efectuării anchetelor sociale la nivelul comunei Drăguș individual
13/04/2022 31 Privind modificarea contractului de munca a d-nei MIHAIU ELENA încadrata în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav POTINTEU VIRGIL individual
31/03/2022 30 privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în tara, la nivelul comunei Dragus, judetul Brasov individual
24/03/2022 29 Privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu public și privat al comunei Dragus, județul Brasov individual
16/03/2022 28 Privind modificarea contractului de munca a d-lui FOGOROS CRISTIAN - IONUT încadrat în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav FOGOROS GHEORGHE individual
11/03/2022 27 cu privire la convocarea CL Dragus in sedinta ordinara pentru data de 18.02.2022, ora 17.00 normativ
09/03/2022 26 Cu privire la convocarea Consiliului Local Dragus in sedinta extraordinara pentru data de 14.03.2022, orele, 10.00 normativ
03/03/2022 25 Privind încadarea D-nei MIHAIU ELENA în funcția de asistent personal al Dl. POTINTEU VIRGIL persoana cu handicap grav individual
02/03/2022 24 Privind încetarea acordarii indemnzatiei lunare DL. POTINTEU VIRGIL persoana cu handicap grav individual
22/02/2022 23 privind convocarea de îndată a Consiliului Local în şedinţă extraordinară DE INDATA pentru data de 23 februarie 2022, ora 09,00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dragus normativ
15/02/2022 22 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului de control managerial/intern din cadrul Comunei Drăguș. individual
15/02/2022 21 Privind actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragus și de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare individual
14/02/2022 20 Privind constiturea Comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 51.251 mp situat în comuna Drăguș, proprietate publica a comunei Drăguș
08/02/2022 18 Privind modificarea contractului de munca a d-lui SUCACIU DOREL încadrat în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav Jurcovan Dionisie individual
08/02/2022 19 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri individual
03/02/2022 17 Privind convocarea de îndată a Consiliului Local în şedinţă extraordinară pentru data de 04 FEBRUARIE 2022, ora 17,00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dragus normativ
25/01/2022 15 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri individual
25/01/2022 16 Pentru recuperarea sumei reprezentand ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, incasat cu titlu necuvenit de catre domnul Marin Viorel domiciliat in loc. Dragus, str. Valcica, nr. 333, jud. Brasov individual
25/01/2022 14 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri individual
21/01/2022 13 pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petrolieri
21/01/2022 12 Privind revocarea dispozitiei nr. 73/10.11.2021 privind delegarea exercitarii atributiilor de achizitii publice dl. RACU COSMIN TEODOR , angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dragus, judetul Brasov
18/01/2022 11 Privind constiturea Comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea prin licitație publică a unui imobil-teren, in suprafata de 2000 mp, proprietatea privată a comunei Dragus, identificat în CF nr. 100187, nr. Cadastral 100187
18/01/2022 10 Privind constiturea Comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1289 mp situat în comuna Drăguș, care aparține domeniului privat al comunei Drăguș
17/01/2022 9 Privind constiturea Comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1964 mp situat în comuna Drăguș, care aparține domeniului privat al comunei Drăguș
14/01/2022 8 Cu privire la convocarea Consiliului Local Dragus in sedinta ordinara pentru data de 21.01.2022, orele, 18.00
12/01/2022 7 Privind constituirea comisiei de evaluare si deschiderea ofertelor pentru proiectul: „ADUCTIUNE APA DIN SURSA PROIPRIE IN COMUNA DRAGUS, JUD. BRASOV”
11/01/2022 6 Privind constituirea comisiei de inventariere anuală a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
06/01/2022 5 Privind îndreptarea erorii materiale survenite in cuprinsul art. 2 al Dispoziției Primarului nr.80/10.12.2021
06/01/2022 4 Privind îndreptarea erorii materiale survenite in cuprinsul art. 2 al Dispoziției Primarului nr.76 /02.12.2021
06/01/2022 3 Privind îndreptarea erorii materiale survenite in cuprinsul art. 2 al Dispoziției Primarului nr. 81/10.12.2021
05/01/2022 2 privind convocarea de îndată a Consiliului Local în şedinţă extraordinară pentru data de 06 ianuarie 2022, ora 09,00 în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dragus
04/01/2022 1 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri