ANUNT : Privind anularea procedurii licitatiei publice in vederea concesionarii prin licitatie publica a imobilului-teren in suprafata de 51.251 mp, inscris in CF nr.105853, 105855, 105856, 105858 Dragus, proprietate publica a comunei Dragus ce a facut ob