ANUNȚ proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 2024

 

ANUNŢ

 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pentru anul fiscal 2024, prin actualizare a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor prevazute de Legea nr. 227/2015, prin  indexarea cu rata inflatiei in procent de 13,8% si indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa toatala maxim autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2024 cu rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie

 

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2,  din Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată , se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pentru anul fiscal 2024, prin actualizare a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor prevazute de Legea nr. 227/2015, prin  indexarea cu rata inflatiei in procent de 13,8% si indexarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa toatala maxim autorizata mai mare sau egala cu 12 tone pentru anul 2024 cu rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază pot fi consultate :

- pe site-ul Primăriei comunei Drăguș comunadragus.ro, secţiunea Informaţii publice –Anunţuri publice

-la sediul Primăriei comunei Drăguș  , sat Draguș, str. Principală, nr. 42, jud. Brașov (panoul de afişaj)

-la compartimentul – Taxe  şi Impozite  din cadrul Primăriei comunei Drăguș

În conformitate cu prevederile art.7 , alin. (4) Legii  nr. 52/2003, începând  cu data afişării 16.11.2023 şi până la data de 26.11.20223 se pot trimite în scris propuneri , sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice .

Propunerile , sugestiile şi opiniile  privind  proiectul de hotărâre , se vor transmite :

-prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Drăguș , sat Draguș , str. Principală, nr. 42 , judeţul Brasov ;

-prin email la adresa : primariadragus@yahoo.com ;

-la compartimentul – Taxe  şi Impozite  din cadrul Primăriei comunei Drăguș .

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri , sugestii sau opinii cu privire la  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre , menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva  o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local al comunei Drăguș .

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor , sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice  este doamna Camelia Rusu , secretar general al comunei Drăguș .