ANUNT PUBLIC-Implicare și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.Z

ANUNȚ PUBLIC

 

 

 

În conformitate cu art. 37 din  Ordinul M.D.R.T nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare ANUNȚĂM demararea Etapei I - Implicare și consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.Z aferent documentației:

 

- ELABORARE : ”P.U.Z CONSTRUIRE CASA DE VACANȚĂ”

 

- Amplasament: jud. Brasov, comuna Dragus, nr. 101230

 

- Beneficiar: SC SPECIFIC URBAN SRL reprezentând pe SZILAGYI ANDREEA

 

    Consultarea documentației poate fi făcută la sediul Primăriei comunei Dragus, biroul Secretariat, în perioada 17.05.2022 – 13.06.2022, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-14:00.

 

    Observațiile vor putea fi transmise în scris în perioada 17.05.2022 – 13.06.2022 la Biroul Secretariat din cadrul Primăriei comunei Dragus, str. Principala  nr.42 sau pe adresa de email: primariadragus@yahoo.com