COMPLETARE MEMBRI SECTIE VOTARE ALEGERI 2024

ANUNŢ

 

          În aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. 1-10 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale şi art. 2 alin. (12)-(14) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, ţinând seama de art. 5 din Hotărârea nr. 117/REPH/17.05.2024 emisă de Biroul Electoral Central, la data de 22 mai 2024, ora 11.00, se va proceda la completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din circumscripția comunei Drăguș, județul Brașov cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au avut grup parlamentar propriu în cel puțin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, grupului organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Camera Deputaților, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum și partidelor politice, alianțelor politice sau electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale neparlamentare care participă la alegeri, reprezentanți comunicaţi de aceste formațiuni politice.

 

                     PREȘEDINTE,

                      Lia Spătăcean