PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE ATRIBUIRE DIRECTA A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE A PAJISTILOR PERMANENTE AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA A COMUNEI DRAGUS