Primăria Drăguş județul Brașov

PROCES VERBAL DE AFISARE A NOTIFICARII PREEMPTORILOR