SINTEZĂ SUCCINTĂ HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic și anexele care fac parte integrantă din prezenta hotarâre

In atasamet anexam sinteza succinta a Hotărârii nr 3/2023 privind modalitatea de acordare a pagumelor produse de animalele salbatice