Primăria Drăguş județul Brașov

STUDIU DE FEZABILITATE- pentru proiectul:"EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE IN COMUNA DRAGUS, JUDETUL BRASOV"